45 jaar geleden...

Het begon ruim 45 jaar geleden allemaal heel eenvoudig en praktisch. Een toneelclub voor basisschoolkinderen in de nieuwbouwwijk De Schelfhorst in Almelo. Het wijkcentrum was toen nog in aanbouw, dus er werd geoefend in een keet midden in de wijk. Jarenlang hebben de oprichters vele kinderen passie voor toneel en theater meegegeven. De kindergroep groeide stevig door. Nieuwe begeleiders kwamen de club versterken. De groep werd zo groot dat in 1984 de jongerengroep begon. Er kwam een jeugdbestuur en de naam Toneel Op Stelten werd bedacht. Samen werd de boel inderdaad vrolijk op stelten gezet!

 

In verband met het groeiende aantal leden was het verstandig om in 3 leeftijdsgroepen te gaan werken. Een kinder-, jeugd- en jongerengroep. Het enthousiasme en de betrokkenheid is binnen TOS altijd erg groot geweest met komen en gaan van vrijwilligers. Toen TOS in 1990 genoodzaakt voelde uit het wijkcentrum te vertrekken, ontving HOF88 ons met open armen. We hadden een nieuwe thuisbasis gevonden! Het zorgde er voor dat TOS een meer stedelijke en zelfs regionale functie kreeg. Het unieke bij HOF88 was ook dat we wekelijks in een echt theater mogen repeteren. Nog steeds een bijzonder voorrecht! 

 

Inmiddels zijn we vele jaren en producties verder. Het doel van Toneel Op Stelten is altijd voorop blijven staan: “Kinderen, jeugd en jongeren vertrouwd maken met cultuur in het algemeen en met toneel, theater en film in het bijzonder. Waarbij het plezier in dit alles voorop dient te staan.” We hebben altijd met weinig middelen veel bereikt. Vooral veel glunderende gezichten op het toneel tijdens de voorstellingen. Onze leden komen uit alle lagen van de bevolking en daar zijn we blij mee. We willen laagdrempelig zijn en laten dat merken door een lage contributie en het feit dat iedereen lid kan worden van TOS. 

 

In 2019 mochten we met trots ons 40 jarig bestaan vieren. Een mijlpaal! Samen met ongeveer 45 leden, begeleiders en vrijwilligers gingen we de uitdaging aan in 2019!