TOS 40 JAAR!


Waar gaat het verhaal over?

 

Een familievoorstelling over zwerfkinderen in Nicaragua (Midden-Amerika). In deze musical worden op een speelse manier een aantal serieuze zaken aan de orde gesteld. De problematiek van zwerfkinderen, van overproductie, afval en van dreigend gevaar van een dictatuur.  

 

In het verhaal is Maloso de baas van een grote smartphonefabrikant. Maloso wil zijn fabriek uitbreiden en wil vooral niets weten van de zwakkeren en vreemdelingen in de samenleving: "Orde en netheid!". En "iedereen die daar niet aan voldoet moet het land uit. Als ik eenmaal president ben, hoeft niemand meer zelf na te denken." Denkbeelden die helaas tegenwoordig een voedingsbodem krijgen bij kritiekloze volgelingen.

 

Gelukkig zijn er ook mensen die zich op tijd bedenken en het gevaar inzien, zoals de burgemeester.  De vindingrijke zwerfkinderen en hun zelfgebouwde huisje moet wijken voor een afvalstortplaats. Maar de "niños" zijn niet klein te krijgen...  Van het afval maken de kinderen prachtige muziekinstrumenten, wat leidt tot een verrassende ontknoping. In deze musical winnen het gezond verstand en de creatieve oplossing het van de problemen. Een sprookje? 

 

De oorspronkelijke musical komt uit 1994 en is wat betreft muziek, decor en schrijfstijl aangepast naar onze huidige tijd, maar de boodschap is nog steeds aan de orde van de dag.  Een belangrijk verhaal dat we graag willen vertellen aan jong en oud. De kaartverkoop start in mei 2019.